Ansaittu medianäkyvyys vs. sosiaalinen media

PR PRO

“Kannattaako minun tehdä PR:ää ja tavoitella medianäkyvyyttä, jos olen aktiivinen jo sosiaalisessa mediassa?”

 

Jos haluat, maksimoida impaktisi, kasvattaa brändiäsi, asemoida itsesi alasi top-asiantuntijana, sekä houkutella uusia asiakkaita ja mahdollisuuksia + luoda omaa luottotoimittajien verkostoa, vastaus on helppo ja yksiselitteinen: KYLLÄ!

 

Käydäänpä seuraavaksi hieman läpi perinteisen median ja sosiaalisen median eroja.

 

PR PRO MASTERCLASS

 

Ansaittu medianäkyvyys perinteisessä mediassa

 

PR (public relations) on tiedotus- ja suhdetoimintaa, eli markkinointiviestinnän muoto, jonka tavoite on rakentaa ja kehittää yhteistyötä yrityksen ja sidosryhmien välillä. 

 

Ja usein kun teemme PR:ää tavoittelemme ansaittua medianäkyvyyttä perinteisessä mediassa. Tämä tarkoittaa näkyvyyttä perinteisissä kaupallisissa ja journalistisissa medioissa, esimerkiksi radiossa, TV:ssä, podcasteissa, lehdissä, uutisissa ja verkkomedioissa.

 

Ansaittu medianäkyvyys ei siis ole kaupallisia natiiviartikkeleita, mainontaa tai mitään muutakaan kaupallista sisältöä, jonka vastineeksi on maksettu rahaa. 

 

Ansaitulla medianäkyvyydellä tarkoitetaan näkyvyyttä, joka saadaan sen takia, että sen ajatellaan olevan arvokasta kyseisen median yleisölle tai yhteiskunnalle. Ansaittua medianäkyvyyttä ei siis voi ostaa rahalla itselleen – muutoin se ei enää ole ansaittua näkyvyyttä. 

 

Jos siis törmäät mediassa tekstiin, jonka yhteydessä lukee “kaupallinen yhteistyö” tai näet yrityksen mainoksia, silloin ne ovat kaupallista sisältöä tai mainoksia, joiden näkyvyydestä mediassa on maksettu. 

 

Kun näet asiantuntijan tai yrityksen toimitusjohtajan puhuvan mediassa – radiossa, lehdessä, TV:ssä, eikä samassa yhteydessä mainita “mainos” tai kaupallinen yhteistyö, kyseessä on ansaittu medianäkyvyys.

 

PR:ää voi myös tehdä niin, että sinä olet esillä tunnetun vaikuttajan tai asiantuntijan somessa – esimerkiksi vieraana livessä tai pitämässä webinaaria hänen yleisölle. Se voi olla esimerkiksi myös vieraskynäilyn tai kolumnin kirjoittamista. Olennaista siis on, että saavutat uutta yleisöä PR:n avulla – sen sijaan, että puhuisit vain omille seuraajillesi ja omissa kanavissasi. 

 

 

Sisällöntuotanto sosiaalisen median kanavissasi

 

Sosiaalisessa mediassa tuotat sisältöä pääasiallisesti omalle yleisöllesi ja seuraajillesi. Voit myös tuottaa täysin sellaista sisältöä kuin itse haluat eli et tarvitse ulkoisen tahon validaatiota puhuaksesi aiheestasi (toisin kuin perinteisessä mediassa). 

 

Omiin kanaviisi voit tuottaa sisältöä siis matalalla kynnyksellä, kommunikoida seuraajien ja yleisösi kanssa. Näin rakennat luottamusta heidän kanssaan. Voit myös tehdä kaupallisempaa ja “myyvempää” sisältöä, koska tuottamasi sisältö on omassa hallussasi. 

 

PR PRO

 

Miksi sitten ottaa nämä molemmat haltuun? Mennään seuraavaksi yhteenvetoon ja plussiin molemmista!

 

PR ja ansaittu medianäkyvyys:

 

+ Kasvattaa uskottavuutta – kuka tahansa ei pääse esille mediassa 

 

+ Voit tuoda asiantuntemustasi esille, sekä houkutella näin uusia liidejä ja asiakkaita

 

+ Tavoitat uutta yleisöä, jota et tavoittaisi sosiaalisessa mediassa → ja moni näistä ihmisistä voi tulla seuraamaan sinua myös somekanaviisi

 

+ Rakennat suhteita medioihin ja toimittajiin → esille nouseminen myös jatkossa on helpompaa

 

+ Hakukonenäkyvyys – uudet ihmiset ja asiakkaat saattavat löytää sinut jopa vuosien päästä

 

+ Erottautuminen helpompaa – todennäköisesti moni alasi asiantuntija on esillä jo somessa, mutta harvempi mediassa

 

+ Uudet mahdollisuudet (kirjadiilit, puhe- ja koulutuskeikat, sijoittajat jne)

 

Sosiaalinen media:

+ Kanava omissa käsissäsi – voit tuottaa millaista sisältöä haluat ilman raameja ja milloin haluat

 

+ Voit myydä tuotteitasi ja palveluitasi suoraan omissa somekanavissasi

 

+ Voit kommunikoida yleisösi ja seuraajiesi kanssa

 

+ Hakukonenäkyvyys (ihmiset voivat löytää sisältöjäsi haun kautta)

 

+ Nopea sykli – voit helposti testata, mikä toimii

 

+ Rakennat luottamusta ja omaa yhteisöä sosiaalisessa mediassasi

 

+ Asiantuntijuuden esille tuominen ja verkostojen rakentaminen sosiaalisessa mediassa

 

Summasummarum – sinuna ottaisin molemmat käyttöön. Näin rakennat ajatusjohtajuutta, vahvaa brändiä, sekä houkuttelet uusia asiakkaita ja mahdollisuuksia kaikkein tehokkaimmin!

 

top

categories

Henkilöbrändäys

Lisää lyhyt kuvaus kategorian sisällöstä tähän.

Henkilöbrändäys

Lisää lyhyt kuvaus kategorian sisällöstä tähän.

Henkilöbrändäys

Lisää lyhyt kuvaus kategorian sisällöstä tähän.

Henkilöbrändäys

Lisää lyhyt kuvaus kategorian sisällöstä tähän.

Henkilöbrändäys

Lisää lyhyt kuvaus kategorian sisällöstä tähän.

Jatka lukemista

valitse

kategoria

Henkilöbrändäys

Lisää lyhyt kuvaus kategorian sisällöstä tähän.

Henkilöbrändäys

Lisää lyhyt kuvaus kategorian sisällöstä tähän.

Henkilöbrändäys

Lisää lyhyt kuvaus kategorian sisällöstä tähän.

Henkilöbrändäys

Lisää lyhyt kuvaus kategorian sisällöstä tähän.